полный перечень объектов по программе "Доступное жилье"
Доступное жильеЗаконодательство · Объекты · Особенности программы · Региональные программы · Условия
Жилищное строительствоДля военнослужащих · Для госслужащих · Для депортированных · Для жителей села · Для инвалидов · Для молодежи
СтроительствоАлгоритм строительства · Законодательство · Лицензирование · СНиП и ДБН
Аналитика, обзорыВторичный рынок · Законодательство · Интересное · Ипотека, кредиты · Комунальные услуги · Личный опыт · Новостройки · Происшествия · Регионы · Рынок аренды · Рынок земли
НовостиВторичный рынок · Законодательство · Зарубежные новости · Интересное · Ипотека, кредиты · Комунальные услуги · Новостройки · Регионы · Рынок аренды · Рынок земли
ПолезноеКаталог компаний · Выставки · Форум
На главную - Доступное жилье - Региональные программы
Новости
02.12.2015  →   Интересное
Недвижимость в Киеве сравнялась в цене с авто
Недвижимость в Киеве сравнялась в цене с авто
02.12.2015  →   Зарубежные новости
Турция - мировой лидер по росту цен на жилье
Турция - мировой лидер по росту цен на жилье
02.12.2015  →   Интересное
Какие квартиры предпочитают украинцы
Какие квартиры предпочитают украинцы
02.12.2015  →   Новостройки
В Киеве подешевело новое жилье
В Киеве подешевело новое жилье
02.12.2015  →   Зарубежные новости
Цены на недвижимость в Греции продолжают падать
Цены на недвижимость в Греции продолжают падать
Последние статьи
02.12.2015  →   Интересное
Как не попасть впросак при покупке жилья
Как не попасть впросак при покупке жилья
02.12.2015  →   Интересное
Регистрация прав на недвижимость: 4 важнейших момента
Регистрация прав на недвижимость: 4 важнейших момента
02.12.2015  →   Новостройки
Эксперты предупредили о незаконных сдачах новостроек
Эксперты предупредили о незаконных сдачах новостроек
02.12.2015  →   Рынок аренды
Аренда жилья в Киеве и по стране: как курс доллара сказался на ценах
Аренда жилья в Киеве и по стране: как курс доллара сказался на ценах
02.12.2015  →   Вторичный рынок
Расходы на покупку элитной недвижимости Киева увеличились
Расходы на покупку элитной недвижимости Киева увеличились

Портал BudRealty.com создается при поддержке

Професійна спілка працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України
Центральний Комітет
Полный перечень объектов по программе "Доступное жилье"
97 объектов - все области Украины

Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.02.2010 року N 12/19-2-8-14-1375 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям «Про регіональні програми будівни

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.02.2010 р. N 12/19-2-8-14-1375

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 

 

Про регіональні програми будівництва (придбання) доступного житла

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1249 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено розробити та затвердити регіональні програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України як державний замовник і виконавець Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки та провідний орган в системі центральних органів виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та архітектури розробило і надсилає для керівництва в роботі Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла.

Методичні рекомендації розміщено на офіційному сайті Мінрегіонбуду у розділі "Державна підтримка будівництва житла".

Додаток: на ___ арк.

 

Міністр 

В. Куйбіда 

 

 

Додаток 

 

Методичні рекомендації
щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла
на 2010 - 2017 роки

1. Загальні положення

1.1 Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки (далі - Методичні рекомендації) розроблено з урахуванням загальних підходів до застосування програмно-цільового методу планування, визначених Законом України "Про державні цільові програми", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм", та на основі Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367.

1.2 Ці Методичні рекомендації визначають загальні підходи до розроблення регіональних цільових програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки (далі - програми).

2. Підготовка проекту програми

2.1 Проект програми готується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями самостійно або спільно із заінтересованими науковими та громадськими організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми.

Для забезпечення підготовки проекту програми можуть утворюватися робочі групи.

2.2 Проект програми повинен містити такі розділи:

паспорт програми;

визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

мета програми;

обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми;

перелік завдань і заходів програми, строки, етапи та результативні показники її виконання;

обсяги та джерела фінансування програми;

координація та контроль за ходом виконання програми.

2.2.1 Паспорт програми

Зазначений розділ готується за формою згідно з додатком 1 до Методичних рекомендацій і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування).

2.2.2 Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 5 останніх років із посиланням на джерела інформації (наприклад, щодо кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку, динаміки та джерел забезпечення їх житлом, середньої забезпеченості житлом на одну особу, обсягів введення в експлуатацію житла, інших якісних та кількісних показників, що характеризують проблему забезпечення житлом у регіоні).

До текстової частини додається інформація про обсяг потреби щодо забезпечення житлом громадян у розрізі регіонів за формою згідно з додатком 2.

2.2.3 Мета програми

Мета програми має корелюватися з метою Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249.

2.2.4 Шляхи і способи розв'язання проблеми

У цьому розділі зазначаються шляхи, методи і засоби розв'язання проблеми на основі відповідного розділу Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки (за виключенням позицій, які не відносяться до компетенції місцевих органів виконавчої влади), а також власні напрямки діяльності з урахуванням специфіки регіону.

2.2.5 Перелік завдань і заходів програми, строки, етапи та результативні показники її виконання

Програма виконується трьома етапами.

На першому етапі (2010 - 2011 роки) передбачається формування нормативно-правової бази та апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого програмою, шляхом реалізації пілотних проектів.

На другому етапі (2012 - 2014 роки) передбачається розгортання будівництва (придбання) доступного житла на виділених для цього земельних ділянках.

На третьому етапі (2015 - 2017 роки) передбачається запровадження нового фінансово-економічного механізму підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяги такого будівництва.

Завдання і заходи з виконання програми, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей програми, готуються згідно з додатком 3.

Окремі заходи, які містять кількісні та якісні показники, що характеризують результати виконання програми та підтверджуються формами державних статистичних спостережень, бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат мають бути представлені у вигляді розгорнутих таблиць у розрізі регіонів (додаток 4, додаток 5).

2.2.6 Обсяги та джерела фінансування програми

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, зазначаються у паспорті програми (додаток 1).

Прогнозні обсяги фінансування програми у розрізі регіонів по роках готуються за формою згідно з додатком 6.

2.2.7 Координація та контроль за ходом виконання програми

У цьому розділі зазначається орган, який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

2.3 Додатки 1 - 6, а також позиції, відмічені у Переліку рекомендованих завдань і заходів, наведеному у додатку 8, значком *, є обов'язковими для включення до програми як такі, що враховуються при здійсненні аналізу результативності виконання регіональних та Державної цільової соціально-економічної програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

3. Затвердження та виконання програми

3.1 Після проходження експертизи та погодження у встановленому порядку проект програми затверджується рішенням сесії Верховної Ради АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської рад, у якому обов'язково вказуються обсяг фінансування програми, строк її виконання, відповідальний виконавець програми, строки та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях органу місцевого самоврядування тощо.

3.2 Показники програми включаються до щорічних програм соціально-економічного розвитку регіону.

3.3 Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.

3.4 Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

3.5 Відповідальний виконавець програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

Проект змін до програми проходить експертизу, погоджується та затверджується у такому ж порядку, як і проект програми.

3.6 Щорічні та проміжні звіти про результати виконання програми подаються Мінрегіонбуду у визначені ним терміни за встановленими формами.

 

Директор Департаменту
політики житлового
будівництва та програм ЧАЕС 

 
 
О. М. Непомнящий 

 

 

Додаток 1 

 

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла
у __________________________ області на 2010 - 2017 роки

1. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження програми

3. Розробник програми

4. Співрозробники програми

5. Керівник програми

6. Відповідальний виконавець програми

7. Учасники (співвиконавці) програми

8. Строк та етапи реалізації програми

9. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування
(млн. грн.) 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Державний бюджет* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (кошти населення)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* включається показник по відповідному регіону з додатка 7;

** включаються показники за графами 4 - 12 позиції "Усього" з додатка 6;

*** вираховується пропорційно до суми обсягів фінансування з державного і місцевого бюджету, враховуючи, що частка бюджетних коштів складає 30 %, а коштів населення - 70 % від загальних обсягів фінансування, а саме:

(державний бюджет + місцевий бюджет) х Коефіцієнт 2,33.

 

Додаток 2 

 

Обсяг
потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів

Найменування району, населеного пункту* 

Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2010 року 

усього 

з них мають право на забезпечення доступним житлом** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

____________
* включаючи дані по району разом і по кожному місту та районному центру окремо.

** відповідно до Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140, право на надання державної підтримки мають громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та середньомісячний сукупний доход яких разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні.

При цьому слід враховувати, що державна підтримки здійснюється шляхом надання пільгового кредиту або сплати 30 % вартості житла. Це передбачає залучення значних коштів громадян, що унеможливлює участь у програмі громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку (середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму).

До запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, та до формування відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади відповідних списків, кількість громадян, які мають право на забезпечення доступним житлом для потреб цього додатка обчислюється розрахунково: як 60 % від загальної кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2010.

 

Додаток 3 

 

Завдання і заходи
з виконання регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла
у __________________________ області
на 2010 - 2017 роки

N
пп 

Найменування заходу* 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* перелік рекомендованих завдань і заходів з виконання програми наведений у додатку 8.

Зазначений перелік не є вичерпним та має бути доповнений власними заходами з урахуванням специфіки регіону.

Заходи, відмічені у переліку значком * є обов'язковими для включення до програми як такі, що враховуються при здійсненні аналізу результативності виконання регіональних та Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

 

Додаток 4 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла
у __________________________ області

I. Загальна площа житла, яку планується побудувати (придбати)

Кількість житла, яке планується побудувати (придбати) всього: 

у тому числі за роками: 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

кількість квартир 

загальна площа
(кв. метрів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінімальні показники розподілу за роками у розрізі регіонів житла, яке планується побудувати (придбати) в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249, наведені у додатку 3 до Державної програми.

Планові показники регіональних цільових програм можуть відрізнятися від показників Державної програми в залежності від запланованих обсягів коштів місцевих бюджетів, і, відповідно, загальних обсягів фінансування регіональних програм.

При здійсненні розрахунків слід врахувати, що:

вартість 1 кв. метра загальної площі житла у гривнях за регіонами наведена у додатку 5 до Державної програми;

середня розрахункова площа однієї квартири становить 62,5 кв. метри.

Пропонується такий алгоритм здійснення розрахунків.

1. Обраховується загальна площа житла, яке планується побудувати (придбати) шляхом ділення загального обсягу фінансування (позиція "Усього" додатка 1) на вартість 1 кв. метра загальної площі житла, наведену у додатку 5 до Державної програми.

2. Загальну кількість квартир всього і за роками отримуємо шляхом ділення загальної площі на розрахункову площу однієї квартири (62,5 кв. метри).

II. Забезпечення житлом окремих категорій громадян

Найменування категорії громадян 

Вид житла
(доступне, службове, загального призначення) 

Кількість житла, яке планується побудувати (придбати) 

Примітка 

кількість квартир 

Загальна площа
(кв. метрів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік категорій громадян та види житла, яким кожна з них забезпечуватиметься в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249, наведені у частині другій додатка 2 (Забезпечення житлом окремих категорій громадян) та додатку 4 (Очікувані результати) до Державної програми.

Розподіл житла за категоріями здійснюється у рамках загальної кількості житла, яку планується побудувати (придбати), зазначеної у частині першій цього додатка.

Інформація щодо розподілу у розрізі регіонів планових показників забезпечення доступним житлом категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем служби, а також надана виконавцями Державної програми потреба у службовому житлі наведені у додатку 9.

 

Додаток 5 

 

ПЕРЕЛІК*
земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла
у __________________________ області

 

Адреса земельної ділянки 

Площа земельної ділянки
(га) 

Найменування та адреса організації, якій виділена земельна ділянка 

Рішення сесії органу місцевого самоврядування про землевідведення 

Плановий початок і завершення будівництва
(роки) 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Всі земельні ділянки, виділені рішенням сесії під будівництво доступного житла, вносяться до цього додатка до програми.

У разі відсутності на цей час таких земельних ділянок додаток не готується.

Щороку після проведення оцінки результатів виконання програми показники цього додатка уточнюються.

При виділенні земельних ділянок під будівництво доступного житла має бути забезпечено контроль зі їх цільовим використанням та прийнято необхідні рішення щодо унеможливлення використання таких земель для інших цілей.

 

Додаток 6 

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
фінансування регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла
у __________________________ області
на 2010 - 2017 роки

Найменування району, міста обласного підпорядкування 

Загальний обсяг* фінансування
(млн. грн.) 

у тому числі: 

державний бюджет** 

місцевий бюджет*** 

розподіл коштів місцевих бюджетів за роками 

інші джерела**** 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* загальний обсяг фінансування за програмою (графа 2) вираховується як сума граф 3, 4 і 13 (коштів державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел фінансування (кошти населення)).

** планові обсяги фінансування з державного бюджету за регіонами відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249, наведені у графі 2 додатка 7. Їх потрібно розподілити між районами і містами у графі 3 без розбивки за роками.

*** графи 4 - 12 (кошти місцевих бюджетів) формуються за поданням місцевих органів виконавчої влади з розбивкою за роками.

**** Обсяг видатків за графою

Коментарии пользователей
Имя:
Текст:
Код:
 
Ilayda
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days stiulggrng http://zbmkiqvb.com [url=http://tzoqeuzm.com]tzoqeuzm[/url] [link=http://gnvqfpxhcq.com]gnvqfpxhcq[/link]
Talis
You're the one with the brains here. I'm <a href="http://spuskixdmz.com">wanhictg</a> for your posts.
Prince
Kudos to you! I hadn't thhguot of that! http://jzdvbl.com [url=http://osjrparxdb.com]osjrparxdb[/url] [link=http://iwwpfh.com]iwwpfh[/link]
Winda
HHIS I should have <a href="http://ewgxgzp.com">thoghut</a> of that!
Govinda
That inih'stgs perfect for what I need. Thanks!
Вход для пользователей
логин
пароль
регистрация - напомнить парольМіністерство регіонального розвитку та будівництва України


сделано в студии mc design
промышленное и коммерческое строительство
Валькирия - термодом, термоблок, пенопласт
Разместите бесплатные объявления – на доске объявлений Board.com.ua
© 2007 - 2011 Портал BudRealty. Все права защищены.
При использовании материалов обязательно указывайте источник http://www.budrealty.com